Partneri
© 2007 limoserviss.lv, All Rights Reserved.

"Miesassardze"

Miesassardzes vienība komplektējas no profesionāli sagatavotiem apsardzes darbiniekiem, kuri izgājuši speciālus sagatavošanas kursus un atbilst savas kvalifikācijas līmenim. Privātās apsardzes pakalpojumu pamatā ir starptautisko metožu un ilggadējas pieredzes pielietošana, kas pilnīgi atbilst šodienas standartiem miesassardzes pakalpojuma sfērā. Miesassardzes darba specifikas pamatuzdevums ir draudu izslēgšana, kas vērsta pret apsargājamo personu. Personīgās apsardzes pamatā ir princips - bīstamības novēršana pirms tās īstenošanas. Katram miesassargam jābūt augsti kvalificētam psihologam, kuram jāprot ātri izprast situāciju un pieņemt pareizo lēmumu, tāpēc ka uzbrukumu vieglāk paredzēt nekā atraidīt. Priekš personas drošības pasākumu realizēšanas tiek izveidota grupa. Grupas skaitliskais sastāvs tiek noteikts ņemot vērā draudu pakāpi apsargājamai personai. Komanda ir bruņota ar šaujamieročiem, aizsardzības un sakaru līdzekļiem.

 
www.mastersecurity.lv

Primārie pasākumi privātās apsardzes organizēšanā:

Informācijas ievākšana, apkopošana un apstrāde par iespējamajiem draudiem, kuri var būt vērsti pret apsargājamo personu. Drošības pasākumu izstrādāšana.

Pasākumi kas tiek veikti, lai nodrošinātu personas drošību:

 • apsargājamās personas pastāvīgās atrašanās vietas drošības pārbaude
 • pastāvīgo pārvietošanās maršrutu drošības pārbaude
 • apsargājamās personas drošības pasākumu organizēšana un realizēšana
 • apsargājamās personas pavadīšana pārvietošanās laikā
 • pastāvīgās atrašanās vietas apkārtnes un maršrutu izmaiņu novērošana
 • vienreizējās atrašanās vietas drošības pārbaude
 • vienreizējās atrašanās vietas novērošana
 • potenciālo uzbrukuma vietu atklāšana un bloķēšana

Veicot privāto apsardzi ir iespējamas dažādas shēmas atkarībā no apsargājamās personas īpatnībām:

 • pavadīšana, apsargājamās personas aizsardzība darījumu un neformālu tikšanos laikā
 • fiziskām un juridiskām personām pēkšņi radušās krīzes situācijas iespēja izmantot cauru diennakti operatīvi pieejamu papildus spēku un līdzekļu piesaisti (operatīvā dežūrgrupa, operatīvā atbalsta grupa)
 • klienta pārstāvju pavadīšana un apsardze materiālu vai citu vērtību transportēšana
 • iespēja izmantot automašīnas un profesionāli sagatavotus autovadītājus